Žumpa

žumpa
Schéma žumpy

Žumpa je nejčastěji betonová nebo plastová bezodtoková jímka. Od septiku a domovní ČOV se liší tím, že odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je ji tedy nutné poměrně často vyvážet. Výhodou žumpy je, že není potřeba povolení k vypouštění odpadních vod, protože se nejedná o vodní dílo.


Kde se dá žumpa využít

Tam, kde není kanalizace a je obtížné získat povolení k vypouštění odpadních vod. Je vhodná pro rekreační bydlení a pro majitele, kteří nechtějí investovat do některé z dražších variant. U žumpy je nutné, aby se k ní mohla dostat cisterna.


Jaké je potřeba povolení

Stavební povolení nebo ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Není potřeba povolení k vypouštění odpadních vod.


Náklady

Pořizovací náklady na žumpu 10 m3: 30 000–45 000 Kč
Poplatek za stavební povolení: 300 Kč
Provozní náklady: 15 000–25 000 Kč ročně za vývoz


Další možnosti čištění odpadních vod z domácnosti

Septik
Domácí čistička odpaních vod