Vaše dotazy

Jakou formu má výrobek WC NET Aktivátor septiků?
WC NET Aktivátor septiků je dodáván ve formě kapslí zabalených ve vodorozpustné fólii, která se dokonale rozpustí při kontaktu s vodou poté, co se sáček dostane do biologického septiku.
Jak se kapsle používají?
Jedná se o kapsle rozpustné ve vodě. Protože se rozpustí až při kontaktu s vodou, není potřeba je rozbalovat. Stačí je vyjmout suchýma rukama z balení, vhodit je do záchodové mísy a ihned spláchnout.
Jaké je jejich složení?
Jedná se o zcela přírodní a biologický výrobek složený z mikroorganismů a minerálních solí, které běžně tvoří bakteriální flóru nacházející se v biologickém septiku.
Proč je nutné používat WC NET Aktivátor septiků?
Při normální funkci biologického septiku se tuhé složky, které se zde nacházejí, průběžně rozkládají a mění na tekuté látky a plyn. Tento proces je velice pomalý a zajišťují ho právě mikroorganismy obsažené v septiku. Občas se stane, že podíl pevné složky stoupne natolik, že zablokuje vlastní funkci septiku. Pravidelné používání kapslí WC NET Aktivátor septiků udržuje biologický septik „živý“ tím, že obnovuje mikroorganismy potřebné k jeho správné funkci.
Co je to biologický septik?
Biologický septik je podzemní nádrž poblíž Vašeho domu, v níž se hromadí veškeré pevné a tekuté odpady z domácnosti, které se průběžně mísí s odpadní vodou z domu: z koupelny, kuchyně, prádelny.
Je výrobek bezpečný pto věci, osoby a okolní prostředí?
Protože se jedná o přírodní produkt, nepoškozuje ani věci, ani osoby.
Může mít korozivní účinky na kovové konstrukce uvnitř septiku (např. ponorná čerpadla)?
Absolutně žádné.
Je možné používat výrobek i pro chemická WC v obytném karavanu?
Je možné jej používat i pro chemické WC za předpokladu, že WC funguje na bázi biologického rozkladu. Pokud se používají chemické prostředky, mohou způsobit, že použití výrobku WC NET Aktivátor septiků nebude účinné.
Je možné používat WC NET Aktivátor septiků i pro odstranění zápachu z odpadů dřezů, umyvadel a van?
WC NET Aktivátor septiků není speciálním výrobkem, který by řešil problémy se zápachem z odpadů či potrubí. Tento biologický výrobek, vyžaduje dlouhodobý kontakt s látkami, které mají být rozloženy. Z tohoto důvodu je pro odpadní vodu bez pevné složky rozhodně vhodnější prostředek WC NET Žrout zápachu z odpadu.
Je možné výrobek WC NET Aktivátor septiků použít i u bytu v bytovém domě?
Pokud je dům vybaven biologickým septikem, výrobek je možné bez obav použít. V tomto případě ale musí být použitá dávka úměrná počtu osob, které septik používají; pokud v domě žije např. 9 až 12 osob, je potřeba použít 3 kapsle týdně.
Za jak dlouho po tom, co byla kapsle vhozena do záchodové mísy, je třeba spláchnout?
Okamžitě.
Je nebezpečné dotýkat se výrobku rukama?
Výrobek je přírodní a biologický, a proto není nebezpečný; v každém případě platí obecné pravidlo, které doporučuje umýt si po jeho použití ruce a zabránit tomu, aby se jej dotýkaly děti.
Je možné používat prostředky proti tvorbě vodního kamene a bělicí prostředky, pokud používáme výrobek WC NET Aktivátor septiků?
Ano, pokud to není současně. WC NET Aktivátor septiků lze použít buď před použitím tekutých čisticích prostředků a ihned spláchnout, nebo až po jejich použití za předpokladu, že před vhozením kapsle do mísy se záchod důkladně spláchne. Nicméně doporučujeme počkat alespoň jednu hodinu.
Může se výrobek vhazovat přímo do septiku?
Neexistuje žádná kontraindikace pro vhazování výrobku přímo do biologického septiku. Účinnost WC NET Aktivátoru septiků je dána pravidelným a stálým používáním, proto pro zaručení správné funkce musí být přístup k septiku takový, aby tento způsob aplikace umožnil.
Je možné používat odpadní vodu ze septiku k přihnojování nebo zavlažování v případě, že používáme WC NET Aktivátor septiků?
WC NET Aktivátor septiků žádným způsobem nemění normální funkci septiku; pro užití vody ze septiku je nutné dodržování předepsaných podmínek (hygienických, ekologických atd.), jež platí i pro septiky, které nejsou ošetřovány prostředkem WC NET Aktivátor septiků.