Domovní čistička odpadních vod

domácí čistička
Schéma domácí čističky

Dnes je na trhu mnoho výrobců, kteří nabízejí domácí čističky odpadních vod. Liší se pouze v technologii, ale v zásadě se vždy jedná o mechanicko-biologické čištění.
Vše se odehrává v jedné nádobě, kde se odpadní voda nejprve mechanicky předčistí o pevné nečistoty. Poté následuje biologické čištění pomocí mikroorganismů a separace vyčištěné vody.
Domovní čističky produkují také kal, který je nutné jednou za čas odčerpat. Tento kal je ale nezávadný a je jej možné použít jako hnojivo na zahradu.
Nevýhodou domácích ČOV je vyšší pořizovací cena a nutnost napojení na elektřinu (což neplatí o kořenových čističek, u kterých je ale zase nutno obětovat vetší kus zahrady).


Kde se dá domácí čistírna odpadních vod využít

Domovní čistička se hodí všude tam, kde není kanalizace a kde je objekt využíván k trvalému bydlení. Naopak není vhodná k rekreačnímu využití, kvůli správné funkčnosti čistícího procesu a potřeby přívodu elektřiny. K tomuto účelu je vhodněnjší kořenová čistička.


Jaké je potřeba povolení

Stejně jako u septiku, jakožto vodního díla, je nutné stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Tato povolení vyřídíte na vodohospodářském úřadě.


Náklady

Pořizovací náklady na čističku vč. pískového filtru: 55 000–70 000 Kč
Poplatek za stavební povolení: 300 Kč
Provozní náklady: 1 500–2 000 Kč ročně za elektrickou energii


Další možnosti čištění odpadních vod z domácnosti

Žumpa
Septik