Septik

septik
Schéma septiku

V roce 2009 žilo v domech nepřipojených na kanalizaci 1,962 mil. obyvatel, tj. 18,7 % z celkového počtu obyvatel v České republice.

Septik je betonová nebo plastová usazovací nádrž. Obvykle je septik rozdělen do několika komor, kterými voda postupně protéká a tím se předčišťuje. Účinnost čištění je závislá na počtu komor - čím více komor má, tím se usazuje více nečistot. Kal, který se v septiku usazuje, je potřeba zpravidla jednou za rok odčerpat.
Předčištěná voda ze septiku se vypuští buď prosakem do země (takzvaným trativodem) nebo přímo do potoku, řeky apod.
Aby septik dosahoval dostatečné účinnosti čistění odpadní vody, doporučuje se doplnit o štěrkový nebo pískový filtr. K urychlení rozkladu pevných částic je vhodné použít účinný biologický přípravek, tzv. bakterie do spetiku.
V této kombinaci se septik může vyrovnat účinnosti domovní čistírny odpadních vod.


Kde se dá septik využít

Septik je vhodný pro rekreační využití. Hodí se všude tam, kde není kanalizace a majitel nechce investovat do domácí ČOV. Není rovněž nutné časté vyvážení jako u žumpy.


Jaké je potřeba povolení

Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Oboje vyřizuje vodohospodářský úřad.
V dnešní době je stavba nového septiku problematická z důvodu získání stavebního povolení.
Pokud se jedná o septik postavený „na černo“, je nutné před podáním žádosti k vypouštění odpadních vod stavbu legalizovat.
Zde naleznete více informací o legislativě týkající se vypouštění odpadních vod.


Absence jakékoliv péče o septik nebo jeho špatné ošetřování může způsobit rozsáhlé a nákladné škody, které se následně musí řešit. Jde především o:


NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH

V neaktivním biologickém septiku způsobuje převaha pevné složky nedostatek vody, což vede k tomu, že do domu uniká nepříjemný zápach. Tradiční dezinfekční prostředky a chemické látky jako Chloramin či čpavek na odstranění nepříjemného zápachu nestačí. Více informací, jak jej odstranit.

UCPÁNÍ SEPTIKU

Uvnitř biologického septiku, který není správně ošetřován, se může poměr mezi vodou a pevnou složkou měnit, a způsobovat tak „záplavu“ pevných zbytků, které dokonce mohou odpadním potrubím vystoupat zpět až ke sprchovému koutu, umyvadlům či na zahradu.

NÁKLADY NA ČIŠTĚNÍ

Není-li biologický septik patřičně ošetřován, přestává plnit svou funkci a zacpe se. Pak je nutné, aby zasáhla čisticí firma a jeho správnou funkci obnovila: to s sebou přináší řadu nepříjemností a především vysoké náklady.


Náklady

Pořizovací náklady na septik 10 m3: 35 000–50 000 Kč
Pískový filtr: 15 000–30 000 Kč
Poplatek za stavební povolení: 300 Kč
Provozní náklady: cca 1 000 Kč ročně za vývoz kalu


Další možnosti čištění odpadních vod z domácnosti

Žumpa
Domácí čistička odpadních vod