ÚDRŽBA SEPTIKU A ŽUMPY

septik

Majitelé septiků a žump by měli pro správné zpracovávání odpadních vod dodržovat následující úkony:

Jednou za čtvrt roku je doporučeno zkontrolovat hladinu septiku, případně odstranit plovoucí nečistoty z poslední komory a přepadu odtoku.

Při běžném provozu by se měl septik vyvážet minimálně jednou ročně. Toto provádí většinou odborná firma podle platné legislativy ČR. Odčerpání odpadních vod se provádí ze všech komor. A to tak, že se na dně každé komory ponechá 10–15centimetrová vrstva usazeného kalu (tzv. očkovací kal) pro opětovné započetí biologického procesu.

Žumpa rodinného domku, čili odpovídající objemu 10 m3, by se měla vyvážet cca každých 20 dnů (tedy 18x ročně). Je nutné uchovávat doklady o vyvážení žumpy pro případnou kontrolu.

Pro urychlení rozkladu pevných částic je vhodné použít vhodný enzymatický přípravek. Aplikuje se jednou týdně přímo do toalety. Pravidelné užívání takového přípravku napomáhá udržovat přirozenou biologickou rovnováhu v septiku a navíc zabraňuje výskytu nežádoucího zápachu.

K čištění toalety, vany apod. není doporučeno používat agresivní chemické přípravky. Použití takovýchto čistících prostředků může zapříčinit zánik prospešných mikroorganismů, které napomáhají biologickému procesu rozkladu pevných částic v odpadních vodách.