ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTI

Není složité najít město nebo obec, kde se majitelé nemovitostí nemají možnost napojit na veřejnou kanalizaci. Proto jsme těm z vás, kteří se potýkají s touto problematikou, připravili přehled, jaké jsou možnosti nakládání s odpadní vodou z domácnosti.

žumpa

Žumpa

Žumpa je nejčastěji betonová nebo plastová bezodtoková jímka. Od septiku a domovní ČOV se liší tím, že odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje.
Více inormací o žumpě


septik

Septik

Septik je betonová nebo plastová usazovací nádrž. Obvykle je septik rozdělen do několika komor, kterými voda postupně protéká a tím se předčišťuje.
Více inormací o septiku


domácí čistička

Domovní čistírna odpadních vod

Jedná o mechanicko-biologické čištění. Vše se odehrává v jedné nádobě, kde se odpadní voda nejprve mechanicky předčistí o pevné nečistoty. Poté následuje biologické čištění pomocí mikroorganismů a separace vyčištěné vody.
Více inormací o domovní čistírně odpadních vod